สินเชื่อ กรุงไทย Smart Money วงเงินสูงสุด 1 ล้านบาท ไม่มีค้ำประกัน

สินเชื่อ กรุงไทย Smart Money วงเงินสูงสุด 1 ล้านบาท ไม่มีค้ำประกัน

มาดูกันอีกครั้งกับ สินเชื่อ กรุงไทย Smart Money – สินเชื่อที่ให้วงเงินได้สูงสุดถึง 1 ล้านบาท (วงเงิน 5 เท่าของรายได้) และไม่ใช้งานการค้ำประกัน ในวันนี้ (6 พ.ค. 2565) The Thaiger จะมาดูกันกับ สินเชื่อ กรุงไทย Smart Money – สินเชื่อที่เปิดให้ดำเนินการกู้ได้ภายใต้วงเงินสูงสุดถึง 1 ล้านบาท หรือ 5 เท่าของฐานรายได้ 30,000 บาท โดยการดำเนินการนั้น ไม่ต้องใช้งานการค้ำประกันแต่อย่างใด

ทางด้านรายละเอียดของสินเชื่อกรุงไทย Smart Money จากทางธนาคารกรุงไทย (KTB) นั้น มีด้วยกันดังต่อไปนี้

1. วงเงินประจำสินเชื่อกรุงไทย Smart Money สินเชื่อกรุงไทย Smart Money จะมีวงเงินด้วยกัน 2 รูปแบบ ตามแต่กรณีของผู้กู้ ซึ่งก็มีด้วยกันดังนี้

– กรณีบุคคลทั่วไปที่มีรายได้ประจำสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ และไม่เกิน 1.0 ล้านบาท

– กรณีผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อยทั่วไป สูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้สุทธิ และไม่เกิน 0.5 ล้านบาท

2. อัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อกรุงไทย Smart Money สินเชื่อ Smart Money นั้น จะมีการเก็บอัตราดอกเบี้ย 2 รูปแบบด้วยกัน โดยแบ่งตามกรณีของผู้ดำเนินการกู้เช่นเดียวกันกับวงเงิน ในส่วนของประเภทของดอกเบี้ยจะเป็นแบบลดต้นลดดอก

– กรณีบุคคลทั่วไปที่มีรายได้ประจำ อัตราดอกเบี้ย 20% ต่อปี

– กรณีผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อยทั่วไป อัตราดอกเบี้ย 22% ต่อปี

หมายเหตุ : สำหรับผู้กู้ที่มีบัญชีเงินเดือนธนาคารกรุงไทยจะได้รับดอกเบี้ยอยู่ที่ 13.87 % ; MRR + 7%

3. ระยะเวลาในการผ่อนชำระสินเชื่อกรุงไทย Smart Money สินเชื่อกรุงไทย Smart Money จะมีระยะเวลาในการผ่อนชำระสูงสุดถึง 60 เดือน โดยสามารถทำการเลือกกรอบเวลาได้ (มีผลต่อวงเงินผ่อนชำระ)

4. เอกสารที่ใช้งานการกู้สินเชื่อกรุงไทย Smart Money ผู้ที่มีความประสงค์ต้องการที่จะกู้ภายในสินเชื่อกรุงไทย Smart Money นั้น จะต้องใช้งานเอกสารดังนี้

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

– สำเนาทะเบียนบ้าน

– บัตรประจำตัวพนักงาน (ถ้ามี)

– ต้นฉบับหนังสือรับรองรายได้ หรือสลิปเงินเดือนล่าสุด หรือต้นฉบับหลักฐานอื่นที่แสดงรายได้ที่เชื่อถือได้

– Statement

บุคคลทั่วไปที่มีรายได้ประจำ ใช้ Statement ย้อนหลังมากกว่า 3 เดือน

เจ้าของร้านค้ารายย่อยทั่วไป ใช้ Statement ที่ดำเนินธุรกิจ ย้อนหลัง 1 ปี สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน (หากมี) หรือสำเนาทะเบียนการค้า (หากมี)

– เอกสารใบแจ้งยอดบัญชีสินเชื่อบุคคล สินเชื่อบัตรเครดิตเดือนล่าสุด หรือ เอกสารอื่นในลักษณะเดียวกัน หากต้องการกู้เพื่อชำระค่าสินเชื่อ

5. ขอบเขตของผู้สมัครสินเชื่อกรุงไทย Smart Money สินเชื่อกรุงไทย Smart Money จะเปิดให้กับผู้ที่เป็น พนักงานประจำ (เอกชน), พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือข้าราชการ และผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว โดยต้องมีรายได้รองรับการกู้ขั้นต่ำอยู่ที่ 30,000 บาทขึ้นไป

เงินชราภาพประกันสังคม ล่าสุด จ่อปลดล็อก เงินสมทบเอาออกมาใช้ก่อนได้

ข่าวเงินชราภาพ ล่าสุด ประกันสังคม ปลดล็อก เงินชราภาพประกันสังคม เพิ่มสิทธิประโยชน์ ผู้ประกันตน ผ่านโครงการ 3 ขอ กู้ได้ ยืมก่อน จะเลือกรับบำเหน็จ หรือ บำนาญ คาดเข้า ครม.พิจารณาภายในเดือน พ.ค. 65 นี้ โครงการ 3 ขอ คือ ? หลังจากที่ นายสุชาต ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงกรณี เพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตน ในระบบกองทุนประกันสังคมล่าสุด โดยจะเพิ่มสิทธิประโยชน์ ผู้ประกันตน โดยเฉพาะกรณีชราภาพ สามารถเลือกบำเหน็จ หรือบำนาญ ใช้ค้ำเงินกู้ และขอนำเงินสมทบบางส่วนออกมาใช้ก่อนได้ ซึ่งเรื่องนี้ รมต.แรงงาน ได้เสนอ ร่าง พ.ร.บ.ประกันสังคม ฉบับแก้ไข ให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นำไปบรรจุเป็นวาระ เพื่อเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (ครม.) แล้ว คาดเข้า ครม.พิจารณาภายในเดือน พ.ค. 65 นี้

การแก้ไขกฎหมายในครั้งนี้ เรียกว่า “โครงการ 3 ขอ” เพื่อเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีชราภาพ จากปัจจุบัน ที่กำหนดสิทธิให้อย่างเดียว คือ เมื่อส่งเงินสมทบไปแล้ว 180 เดือนขึ้นไป จะได้เฉพาะเงินบำนาญ แต่โครงการ 3 ขอ มีรายละเอียด แตกต่างออกไป

Credit : แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว | แต่งบ้านและสวน | พระเครื่อง | รีวิวกล้องถ่ายรูป